30 august 2007

Høyre satser på skolen!

Høyre satser på skolen!

Skolene i Bergen har ved tidligere byråd utgått fra Arbeiderpartiet opplevd kutt på 150 millioner kroner. Heldigvis har vi klart å snu dette og bevillingene har nå økt. Vi har fått til en historisk satsning med 1,3 milliarder kroner til opprustning og utbedring av skolebygg.

Leksehjelptilbudet har økt, vi har sørget for å få 3200 flere datamaskiner i skolen og opprettet alternative undervisningstilbud i alle bydeler. I tillegg har vi økt undervisningsressursene (rammetimetallet) med ca. 36, 5 millioner kroner i perioden 2005- 2007. Dette har blant annet gitt oss ca. 80 flere lærerstillinger.

Læreren er helt avgjørende for en bedre skole, derfor har Høyre videreutdannet 1 000 lærere i perioden.

I perioden 2007- 2010 vil vi fortsette å øke undervisningstimetallet og prioritere flere og bedre lærere. Vi har avsatt 1,3 milliarder kroner til utbygging, tilbygg, oppussing, vedlikehold og nye skoler.

Vi i Høyre ønsker oss også seg mer tid til undervisning og vil utvide skoledagen på barnetrinnet til 6 timer, mens ungdomstrinnet kan se frem i mot en 7-timersdag.

Læreren er skolens viktigste ressurs, og derfor satser Høyre på etter- og videreutdanningsfond for bergenslærerene. I tillegg vil Høyre premiere dyktige lærere ved å innføre bonusordninger hvor den enkelte rektor i større grad kan tiltrekke seg de gode lærerne og for å beholde spesielt dyktige lærere.

For å kunne øke kunnskapen i skolen, så må vi også vite hvor skoen trykker. Derfor satser Høyre på åpenhet om skolens resultater og elevens rett til fritt skolevalg.

Som fylkestingskandidat gleder jeg meg også over at skolestarten i videregående skole blir historisk i år. Alle elever som begynner i 1.klasse vil, mot en egenandel på kr. 1000, få sin egen bærbare PC utdelt ved skolestart. Over 6000 PC’er skal fordeles! Vi er stolte over at vi har vært med på å skape landets beste PC-ordning i videregående skole.

Høyre ønsker at skolene i Hordaland skal være i første rekke når det gjelder å introdusere elevene til ny teknologi. Derfor vil vi også fremover satse på digitale læremidler og IKT i undervisningen.

Er det noe råre elever fortjener, så er det et trygt og godt læringsmiljø. Derfor er jeg glad for at jeg kan representere et politisk parti som tar dette på alvor. Høyre vil være en garantist for at skolen i Hordaland skal være blant de beste i verden. Vi håper at du som velger vil gi oss fornyet tillit den 10. september.

04 desember 2006

Skattemyten er herved avkreftet

Vi har alle hørt det; lavere skatter gir dårligere velferd. Den rød-grønne regjeringen med Stoltenberg i spissen, benytter alle anledninger, særlig i forkant av dette Stortingsvalget, til å gjenta dette budskapet.


Venstresiden har alltid ment at høyere skatter er den eneste løsningen for å få en god velferd.
Men uansett hvor mye denne retorikken gjentas, så blir den ikke mer riktig av den grunn.

Høyre har bevist at lavere skatter, faktisk gir bedre velferd. En god dokumentasjon på dette er den høye skatteinngangen til kommunene som følge av den økonomiske politikken som vi førte da vi satt i Regjering.

Kommunene fikk i 2005 nesten 15 milliarder kroner i økte inntekter. Av dette var 6,6 mrd økte skatteinntekter. Dette viser at lavere skatt har gitt mer skatt til kommunene. Høyre satte ned skattene og skapte optimisme og vekst.

Tallene for 2005 viser at god kommuneøkonomi er avhengig av mer enn størrelsen på de statlige overføringene. Økte skatteinntekter som følge av bedre rammebetingelser for næringslivet er også svært viktig for kommunene.

Høyres helhetlige politikk, som innebar en kombinasjon av økte overføringer til kommunene sammen med en økonomisk politikk som skapte vekst og optimisme, ga kommunene større mulighet til å drive en bedre eldreomsorg og en god skole.

Selv om Høyre har dokumentert effekten av at lavere skatter gir mer velferd gjennom praktisk politikk, så fikk vi denne uken ytterligere bekreftet dette av to danske forskere.

Ved å senke skattesatsen på den sist tjente kronen for alle som tjener over 300 000 kroner, kan Danmark øke sine skatteinntekter. Det er konklusjonen i et forskningsarbeid lektor Henrik Jacobsen Kleven og professor Claus Thustrup Kreiner fra Københavns Universitet har gjort.

Arbeidet er presentert i den nye boken "Skat, arbeide og lighed", som ble lagt frem fredag i forrige uke.

Vi håper dette nå er med på avkrefte den svært så seige myten om at høye skatter er en nødvendig forutsetning for en god velferdspolitikk.